Història

Verdara - Història

L’any 2009 es funda l’empresa Verdara SL, una companyia que neix de la idea de millorar el valor afegit de la producció agrícola que pot reportar una finca rural a Santa Eulàlia de Ronçana (Barcelona).

El projecte, encapçalat pel Sr. Paco Pineda i el Sr. Jaume Aragall, inicia la producció de pans (tepes) de gespa natural, amb la idea d’oferir al mercat uns productes de màxima qualitat, baix consum i que la seva producció fos a Catalunya.

El mercat dels pans de gespa natural estava molt ocupat per grans empreses productores (la majoria estrangeres). Des del primer moment es va apostar per una diferenciació dotant al producte de valor afegit:
Qualitat, preu i servei.